Flip your mobile to show current slide

Rapport för fjärde kvartalet
och helåret 2016

SJs vd Crister Fritzson presenterade i dag ett starkt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2016, och den historiskt stora satsning som SJ nu gör på nya och moderniserade tåg.